Đơn đăng kí

Show Schedule
Còn chỗ
Advanced Booking
Before Discount Ticket only Ticket/ Dinner
8 - 15 days 40% 480,000 660,000
16 - 21 days 50% 400,000 550,000
22days - 60 % off 60% 320,000 440,000

* Child's rate : 50% off the ticket
* Conditions applied

Book Your Tickets Now

Vui lòng chọn ngày và số lượng vé

(?)
Children age 5 - 12, and below 1.4 meters (4'7") tall. Children younger than 5 are not admitted to the show.

Khu vực ngồi của bạn được đánh dấu trong sơ đồ khán đài ở trên.

Dịch vụ đưa đón

Không
49 Hai Ba Trung, Hanoi Towers
0 VND
0 VND

THE QUINTESSENCE OF TONKIN

A: Da Phuc village, Sai Son commune, Quoc Oai district, Hanoi
T: +84 888 320 066 | info@thequintessenceoftonkin.com | www.thequintessenceoftonkin.com