Đơn đăng kí

Chọn vé

Vui lòng chọn ngày và số lượng vé

(?)
Children age 5 - 12, and below 1.4 meters (4'7") tall. Children younger than 5 are not admitted to the show.

Khu vực ngồi của bạn được đánh dấu trong sơ đồ khán đài ở trên.

Dịch vụ đưa đón

Không
49 Hai Ba Trung, Hanoi Towers
0 VND
0 VND

THE QUINTESSENCE OF TONKIN

A: Da Phuc village, Sai Son commune, Quoc Oai district, Hanoi
T: +84 888 320 066 | info@thequintessenceoftonkin.com | www.thequintessenceoftonkin.com